ปู่เซินเจียวหนัง จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง เป็นยาสมุนไพรจีน100%ไม่มีสารสเตียรอยด์ โดยผ่านการตรวจสารสเตียรอยด์เป็นประจำของทุกรอบการผลิต จึงมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย ใครที่กำลังข้องใจเกี่ยวกับเรื่องสเตียรอยด์ในปู่เซินเจียวหนัง ต้องอ่านบทความนี้ครับ

ยาสมุนไพรจีนมีสตีรอยด์จริงหรือ

ยาสมุนไพรหลายชนิดมีส่วนหระกอบของสตีรอยด์ธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหนึ่ง แต่มีปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสตีรอยด์สังเคราะห์ เช่น เขากวางอ่อน มีสารออกฤทธิ์คล้ายเทสโทสเตอโรนที่สร้างจากต่อมอัณฑะ มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดชาว และเกล็ดเลือด ช่วยการทำงานของหัวใจ ทำให้แผลหายเร็ว

อาหารและพืชโดยธรรมชาติ จำนวนมากก็มีสารโครงสร้างคล้ายสตีรอยด์ แต่การกินการใช้ในชีวิตประจำวันไม่เกิดปัญหา เช่น ข้าวเจ้า ก็พบว่ามีสารคล้ายสตีรอยด์ ถ้าต้องการให้ออกฤทธิ์เหมือนสตีรอยด์ต้องสกัดเฉพาะ และใช้จำนวนมหาศาล ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ และไม่มีคนทำในทางปฏิบัติ ถ้าต้องการปริมาณมากจึงต้องทำการสังเคราะห์ขึ้นเองต้นทุนถูกกว่า ง่ายกว่า

ผลิตภัณฑ์จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังปลอดภัยไร้สารสเตียรอยด์สังเคราะห์ มั่นใจได้ในปู่เซินเจียวหนัง

edit @ 4 Jul 2010 18:51:41 by promoter

Comment

Comment:

Tweet